Formulario de reserva

Datos Persoais


Nombre
Apelidos
Teléfono
Enderezo electrónico
Rúa
Cidade
C. Postal Provincia
País

Datos para a reserva
   
Chegada ao Pazo
Saida do Pazo
Día
Mes
Día
Mes
   
  Mañana
Chegada
Tarde Nº de personas
  Noche

Cuartos para reservar
A Moreira
165,00 €
Pousada
110,00 €
Fonte Alta
110,00 €
Texosa
110,00 €
A Goldra
82,50 €
Penalba
82,50 €
Verdeal
82,50 €
A Ponte
82,50 €
   
Servizos de restaurante
   
Almorzo
8,25 €
1/2 Pensión Alimenticia 23,10 €
Xantar (*)
16,50 €
Pensión Alimenticia 36,30 €
Cea
16,50 €
     
   
(*) 2 pratos, sobremesa, café e bebida

Días verdes (20% de desconto en cuartos)

Lista de prezos vixentes para o ano 2014.
I.V.E. incluído

Condicións para a reserva:

• Para confirmar a reserva, deberá facerse un prepago do 40% do importe nos cinco días posteriores á data de solicitude.
• Se se anula a reserva entre 30 e 7 días antes da data de entrada, devolverase o 40% do prepago.
• Se a anulación se realiza con menos de 7 días de anticipación, non se devolverá o prepago.
Comentarios: